Viestilaitteiden on toimittava myös poikkeusoloissa

Vuonna 2011 uusittu pelastuslaki (379/2011, luku 5, 19§) velvoittaa taloyhtiöt huolehtimaan viestiyhteyksien turvaamisesta väestönsuojissa. Lain mukaan väestönsuojassa on oltava valmiiksi puhelinverkkoon kytketty puhelinpiste, joka voi olla oma erillinen liittymä tai rakennuksessa muualla olevan puhelimen rinnakkaisliittymä. Liittymien on oltava kytkennöiltään sellaisia, että koulutetut pelastushenkilöt pystyvät valmius- ja hätätilanteissa hoitamaan tarvittavat kytkennät toimintakuntoon.

Viestintälaitteiden asennus voidaan toteuttaa joko perinteisen lankapuhelinliittymän avulla tai matkapuhelintekniikkaa käyttäen. Perinteisten puhelinliittymien käyttömaksut ovat korkeita, jopa useita kymmeniä euroja kuukaudessa. Uudiskohteisiin teleoperaattorit eivät myy enää lankaliittymiä. Mobiilitekniikalla kuukausittaiset kulut poistuvat, ja operaattorit takaavat verkon toiminnan. Tämän vuoksi on kannatavampaa varmistaa viestilaitteiden toiminta matkapuhelinliittymien avulla ja korvata vanhat liittymät uudella tekniikalla.

Matkapuhelinliittymän on toimittava häiriöttömästi ja kuuluvuuden on oltava riittävä. Antennit on asennettava sekä johdotukset ja kaapeloinnit tehtävä tarkkojen väestönsuojiin suunniteltujen ohjeiden mukaan sekä sisällä suojassa että sen ulkopuolella.

Antennimies tekee mobiililiittymiin liittyvät asennus- ja huoltotyöt lain mukaisesti ja luotettavasti. Taloyhtiönne säästää rahaa, ja asukkaiden turvallisuus on taattu myös poikkeustilanteissa.

Kuva1 Kuva2

TV-, radio- ja internetyhteydet ovat väestönsuojien tätä päivää ja tulevaisuutta

Poikkeustilanteissa viestintää ja esim. kuntien ja pelastuslaitosten tiedotteiden ja toimintaohjeiden saamista voidaan varmistaa puhelimen lisäksi tv-, radio- ja internetyhteyksillä. Yhteisantennijärjestelmässä tämä toteutetaan lisäämällä väestönsuojaan antennipiste. Rakennuksen ulkopuolella sijaitsevien suojien asennuksissa voidaan käyttää jonkun lähellä olevan rakennuksen yhteisantennijärjestelmää.

Pelastuslaissa (luku 6, 20§) on omat säädökset laitteiden toimintakunnon tarkastamisesta, huolloista ja korjauksista sekä ylläpidettävästä tarkastuskirjasta. Saman luvun §21 säätelee asennuksiin tarvittavien läpivientien toteutuksia.

SAMSUNG SAMSUNG

Antennimies tuntee lain ja tekee viestilaitteiden asennukset ammattitaidolla ja luotettavasti!

Antennimies on erikoistunut väestönsuojien viestilaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin. Toimimme luotettavasti ja pidämme huolen siitä, että väestönsuojanne viestilaitteet on asennettu lain ja asetusten edellyttämällä tavalla. Kysy lisää ja pyydä tarjous oman taloyhtiönne asennustöistä!