Kulunvalvonta

Kulunvalvonta yrityksissä 

 Yritysten tiloissa kulunvalvonnalla varmistetaan se, etteivät sivulliset pääse yritystiloihin. Kulunvalvonta on mahdollista toteuttaa yhden oven valvontana tai laajempana ratkaisuna asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös kameravalvonta tai muita tarvittavia toimintoja. 

Toinen vähintään yhtä tärkeä näkökulma yritysten kulunvalvonnassa on oman henkilöstön liikkumisen sujuvuus. Kulunvalvonta voidaan tarvittaessa integroida työajanseurantaan. 

Kulunvalvonta taloyhtiöissä 

Kulunvalvonnan hyödyt on otettu yhä enemmän käyttöön myös taloyhtiöissä, kerros- ja rivitaloissaPerinteisiin avaimiin verrattuna sähköinen kulunvalvonta on monella tavalla järkevämpi tapa hallita sisäänpääsyä: sen ansiosta taloyhtiössä ollaan aina ajan tasalla siitä, kuka voi kulkea ja missä. Erityisesti suurissa taloyhtiöissä kulunvalvonta on varteenotettava vaihtoehto. 

Kiinteistövalvonta varmistaa taloyhtiön turvallisuuden  

Valvonnan avulla taloyhtiöissä saadaan vähennettyä luvattomia sisäänpääsyjä ja varkauksia. Valvonta voidaan asentaa yleisten tilojen lisäksi myös ulkotiloihin, jolloin esimerkiksi varastojen turvallisuus paranee. Ilkivalta- tai varkaustapauksissa pystytään myös tarkistamaan jälkikäteen, keitä tiloissa on niiden sattuessa ollut. 

 Kun taloyhtiössäsi tarvitaan kulunvalvontaa, ota yhteys Antennimieheen!